ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:


Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพบทกำหนดโทษ

บทกำหนดโทษ | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ บทกำหนดโทษ, บทความ บทกำหนดโทษ, ตัวอย่าง บทกำหนดโทษ, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์

สำหรับบทกำหนดโทษนั้น กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ได้กำหนดโทษทางอาญาแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนตั้งแต่มาตรา 128 ถึงมาตรา 159 โทษขั้นต่ำสุด คือ  ปรับไม่เกิน 50 บาทต่อวันในความผิดเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์การของนายจ้างและลูกจ้าง ไปจนถึงขั้นสูงสุดคือ จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งเป็นโทษเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ หรือคำวินิจฉัยอุทธรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ความผิดตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์มิใช่ความผิดที่เปรียบเทียบได้ดังกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
 
 
อ้างอิง : ศาตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ, คำอธิบายกฎหมายแรงงานลงวันที่ 24/05/2007 12:31:54
จำนวนผู้ชม 5991
ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ติดต่อ ฝ่ายขาย (สายด่วน)

ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

Follow us