สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะพื้นที่โฆษณา
ค้นหาตำแหน่งงาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
ค้นหางาน (English)
โหลดเอกสารกฎหมาย
Contact Us


สยามเอชอาร์เอ็ม
หมายเลขผู้เสียภาษี:


หมายเลข 10 หลัก 2780973697

หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 15
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page


Banner Exchange
SiamHRM.com : Jobs Online

สมัครงาน หางาน ออนไลน์

หางาน ฝากประวัติ คลิก!!


ติดแล้วเมล์บอกด้วยนะค่ะ

สถิติอันดับ 1
หมวดธุรกิจ หางาน/สมัครงาน

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:


Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสาร ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

กฏหมายแรงงานสัมพันธ์ : ขอบเขตการบังคับใช้

กฏหมายแรงงานสัมพันธ์ : ขอบเขตการบังคับใช้ | บทเรียน การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ กฏหมายแรงงานสัมพันธ์ : ขอบเขตการบังคับใช้, บทความ กฏหมายแรงงานสัมพันธ์ : ขอบเขตการบังคับใช้, ตัวอย่าง กฏหมายแรงงานสัมพันธ์ : ขอบเขตการบังคับใช้, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์

กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ใช้บังคับแก่นายจ้างและลูกจ้างในทุกประเภทกิจการ ยกเว้น  ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งราชการของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาด้วย  และไม่ใช้บังคับแก่ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
 
นอกจากนั้น ยังมีพระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการที่พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ไม่ใช้บังคับ พ.ศ.2523 กำหนดให้ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นกิจการที่พระราชบัญญัตินี้ไม่บังคับด้วย  ยังมีกฎหมายอีกหลายฉบับ ซึ่งจัดตั้งองค์การหรือสถานบันที่ตราออกมาภายหลังพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 ได้กำหนดไว้ในกฎหมายดังกล่าวยกเว้นไม่ให้องค์การหรือสถาบันเหล่านั้นอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ด้วย เช่น พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติให้กิจการของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ เป็นต้น
 
 
คำอธิบายกฎหมายแรงงาน
โดย ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณลงวันที่ 18/05/2007 14:26:03
จำนวนผู้ชม 6188
ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน