ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:


Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพความเป็นผู้นำ – ความเป็นสมาชิก ในการออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ความเป็นผู้นำ – ความเป็นสมาชิก ในการออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ความเป็นผู้นำ – ความเป็นสมาชิก ในการออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน, บทความ ความเป็นผู้นำ – ความเป็นสมาชิก ในการออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน, ตัวอย่าง ความเป็นผู้นำ – ความเป็นสมาชิก ในการออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์

 

ความเป็นผู้นำ – ความเป็นสมาชิก ในการออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 
 
 
 
ความเป็นผู้นำเกี่ยวกับคำถามเหล่านี้คือ
 
  1. ประธานคณะทำงานหรือผู้ทีทำหน้าที่รวบรวมได้รับการคัดเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์ความรู้ ความสามารถ และการเคารพนับถือจากบุคคลอื่นๆ หรือไม่ ?
  2. ประธานคณะกรรมการมีอำนาจเกิดจาก “ความเชี่ยวชาญ” หรือความเป็นผู้นำที่เกิดจากความสามารถพิเศษเพื่อที่จะทดแทนความเป็นผู้นำที่เป็นทางการหรือไม่ ?
  3. ประธานคณะทำงานมีทักษะที่จะเป็นผู้นำกระบวนการได้นอกเหนือจากความรู้ เกี่ยวกับเนื้อหาหรือไม่ ?
 
คำถามต่อไปนี้จะนำไปใช้กับเรื่องความเป็นสมาชิก
 
  1. มีบุคคลที่มีความรู้ที่จำเป็นอยู่ในคณะทำงานหรือไม่ ?
  2. คณะทำงานได้รวมบุคคลที่จะต้องนำการตัดสินใจของคณะทำงานไปใช้ให้เกิดผลหรือไม่ ?
  3. สมาชิกที่เป็นผู้แทนของทุกหน้าที่ได้รับผลกระทบหรือไม่?
  4. สมาชิกเข้ากันได้ดีหรือมีปัญหาระหว่างบุคคลขั้นมูลฐานหรือไม่ ?
  5. ประธานคณะทำงานได้เข้ามาเกี่ยวข้องในการคัดเลือกสมาชิกหรือไม่ ?

 

ที่มา :  การประเมินผลการปฏิบัติงาน
โดย : รองศาสตราจารย์ ผุสดี  รุมาคมลงวันที่ 16/10/2006 12:59:23
จำนวนผู้ชม 8789
ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ติดต่อ ฝ่ายขาย (สายด่วน)

ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

Follow us