สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะพื้นที่โฆษณา
ค้นหาตำแหน่งงาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
พื้นที่โฆษณา


ค้นหางาน (English)
โหลดเอกสารกฎหมาย
Contact Us


สยามเอชอาร์เอ็ม
หมายเลขผู้เสียภาษี:


หมายเลข 10 หลัก 2780973697

หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 15
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page


Banner Exchange
SiamHRM.com : Jobs Online

สมัครงาน หางาน ออนไลน์

หางาน ฝากประวัติ คลิก!!


ติดแล้วเมล์บอกด้วยนะค่ะ

สถิติอันดับ 1
หมวดธุรกิจ หางาน/สมัครงาน

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:


Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสาร ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

การมอบหมาย ในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน

การมอบหมาย ในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน | บทเรียน การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การมอบหมาย ในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน, บทความ การมอบหมาย ในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน, ตัวอย่าง การมอบหมาย ในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์

การมอบหมาย ในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 
 
ในเรื่องการมอบหมายนั้นควรจะมีการถามคำถามต่อไปนี้
 

          มีกลุ่มผู้บริหารที่อยู่ตำแหน่งซึ่งมีอำนาจเหนือคณะทำงานและยอมรับคณะทำงานว่าเป็นเสมือนกลุ่มกลุ่มหนึ่งและมีการตกลงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของกลุ่มและผลที่จะได้รับตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ ? กลุ่มผู้บริหารดังกล่าวนี้คือ คณะกรรมการตรวจตราคณะทำงาน

 

          คณะกรรมการตรวจตราคิดเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนเองหรือไม่?   สมาชิกของคณะกรรมการทำให้ความขัดแย้งระหว่างพวกเขาเองหมดไปและพวกเขามีกระบวนการในการทำงานที่ดีหรือไม่ ?

 

         คณะกรรมการตรวจตราพบคณะทำงานในลักษณะที่เป็นกลุ่มเพื่อที่จะทำให้วัตถุประสงค์ บทบาท และความคาดหวังร่วมกันชัดเจนขึ้นหรือไม่ ?

 

          มีตารางการประชุมเพื่อตรวจตราหรือไม่ ?

 

          มีการกำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในการทำให้หนทางตันหมดไปหรือไม่ ?   เมื่อใดที่หนทางตันจะถูกส่งไปถึงคณะกรรมการตรวจตรา ?

 

          สมาชิกทั้งหมดของคณะทำงานจะต้องนำเสนอเพื่อการตรวจตราหรือไม่ ? คณะกรรมการตรวจตราจะต้องพบกับคณะทำงานในลักษณะที่เป็นกลุ่มเป็นระยะๆ

 

          สมาชิกของคณะทำงานจะต้องถูกประเมินอย่างไร ?

 

          มีการถกเถียงกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานหรือไม่ ?   มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความเป็นอิสระอย่างเพียงพอให้กับคณะทำงานเพื่อสามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ ?

 

          ประธานคณะทำงานเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการมอบหมายหรือไม่ ?   เราได้เจรจาต่อรองในเรื่องความเป็นสมาชิกและเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งเป็นที่ต้องการในการทำให้คณะทำงานประสบความสำเร็จหรือไม่ ?

 
 
ที่มา :  การประเมินผลการปฏิบัติงาน
โดย : รองศาสตราจารย์ ผุสดี  รุมาคม
 
 ลงวันที่ 16/10/2006 12:39:50
จำนวนผู้ชม 8558
ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน