สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะพื้นที่โฆษณา
ค้นหาตำแหน่งงาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
ค้นหางาน (English)
โหลดเอกสารกฎหมาย
Contact Us


สยามเอชอาร์เอ็ม
หมายเลขผู้เสียภาษี:


หมายเลข 10 หลัก 2780973697

หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 15
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page


Banner Exchange
SiamHRM.com : Jobs Online

สมัครงาน หางาน ออนไลน์

หางาน ฝากประวัติ คลิก!!


ติดแล้วเมล์บอกด้วยนะค่ะ

สถิติอันดับ 1
หมวดธุรกิจ หางาน/สมัครงาน

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:


Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสาร ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

ระยะเวลาของการประเมินผลแต่ละครั้ง

ระยะเวลาของการประเมินผลแต่ละครั้ง | บทเรียน การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ระยะเวลาของการประเมินผลแต่ละครั้ง, บทความ ระยะเวลาของการประเมินผลแต่ละครั้ง, ตัวอย่าง ระยะเวลาของการประเมินผลแต่ละครั้ง, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์

    
ระยะเวลาของการประเมินผลแต่ละครั้ง
 
 
ดังที่ได้กล่าวในตอนต้น ว่าวัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานในเอกสารฉบับนี้มุ่งแต่เรื่องของการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนหลังจากการปฏิบัติงานไปได้ระยะหนึ่งเท่านั้น  มิได้มุ่งในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการฝึกอบรม ดังนั้นประเด็นที่จะกล่าวถึงต่อมาก็คือระยะเวลาของการประเมินผลแต่ละคราวควรห่างกันเท่าไรหรือเมื่อไรจึงจะประเมินผลสักที
 
เมื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานไปสัมพันธ์กับเรื่องการพิจารณาค่าตอบแทน การประเมินผลดังกล่าวจึงไปสัมพันธ์กับเรื่องของงบประมาณของหน่วยงาน สัมพันธ์กับระบบบัญชีเงินเดือน สัมพันธ์กับขั้นและตำแหน่งที่มีอยู่อีก ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการประเมินผลบ่อยๆ ยิ่งกว่านั้นการประเมินผลการปฏิบัติงานบ่อยๆ ก็จะทำให้การประเมินผลหมดความหมายไป กลายเป็นงานประจำมากเกินไป ด้วยเหตุดังกล่าว โดยทั่วไปจึงจัดให้มีการประเมินผลมีละครั้ง แต่นั้นไม่ได้หมายความว่ากระบวนการประเมินผลจะต้องกระทำอย่างต่อเนื่องเพื่อสามารถวัดผลได้อย่างแท้จริง ว่าพนักงานคนใดมีความสามารถกว่าอีกคนหนึ่ง 
 
ดังนั้นการวัดผลงานจึงเป็นการวัดผลงานทั้งปี มิใช่วัดผลงานตอนสิ้นปี และเพื่อให้การประเมินเป็นไปอย่างเที่ยงตรงก็ควรมีการรวบรวมผลงานเป็นระยะๆ ไป เช่น เดือนละครั้ง สองเดือนครั้ง หรืออาจจะสามเดือนครั้ง  แต่ไม่ควรจะนานกว่านี้เพราะจะทำให้ข้อมูลบางส่วนขาดหายไป นอกจากนั้นขั้นตอนการติดตามผลงานอย่างสม่ำเสมอยังช่วยให้มีโอกาสแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในระหว่างนั้นได้อีกด้วย  ซึ่งการไปติดตามผลงานตอนสิ้นปีทีเดียวย่อมไม่ช่วยให้เกิดการแก้ไขอะไรมากนัก
 
Edwin B. Flippo  ได้เสนอแนะว่าสำหรับพนักงานที่ทำงานอยู่แล้วควรจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง แต่ถ้าเป็นพนักงานใหม่ก็อาจจะประเมินผลมากครั้งขึ้น
 
นอกจากนั้นการประเมินผลก็ไม่จำเป็นต้องประเมินพนักงานทุกคนพร้อมกัน แต่จะใช้การพิจารณาจากวันบรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็นหลักและหลังจากนั้นทุกๆ หกเดือนจะมีการประเมินผลพนักงานคนนั้น วิธีนี้ทำให้หัวหน้างานรู้สึกไม่เป็นภาระที่จะต้องไปประเมินผลพนักงานของตนพร้อมกันไปทีเดียว.ลงวันที่ 23/04/2006 15:41:09
จำนวนผู้ชม 3501
ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน