สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:




คุณลืม Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ



พื้นที่โฆษณา




ค้นหาตำแหน่งงาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
ค้นหางาน (English)
โหลดเอกสารกฎหมาย
Contact Us


สยามเอชอาร์เอ็ม
หมายเลขผู้เสียภาษี:


หมายเลข 10 หลัก 2780973697

หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 15
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.




Feature
 Set Home Page


Banner Exchange
SiamHRM.com : Jobs Online

สมัครงาน หางาน ออนไลน์

หางาน ฝากประวัติ คลิก!!


ติดแล้วเมล์บอกด้วยนะค่ะ

สถิติอันดับ 1
หมวดธุรกิจ หางาน/สมัครงาน




Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสาร ข้อมูล ที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ





ค้นหา :
   หน้าปัจจุบัน :   2   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 2
  การประเมินผลการปฏิบัติงาน : Performance / 360 FeedBack
การประเมินผลการปฏิบัติงาน : Performance / 360 FeedBack | บทเรียนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ออนไลน์ ที่ SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การประเมินผลการปฏิบัติงาน : Performance / 360 FeedBack, บทความ การประเมินผลการปฏิบัติงาน : Performance / 360 FeedBack, ตัวอย่าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน : Performance / 360 FeedBack
การประเมินผลการทำงาน Performance Appraisal
หลักการประเมินผลการทำงาน
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานของบุคลากร
การประเมิน 360 องศาแบบมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงาน (Competencies – Based Performance)
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวคิดสมัยใหม่
การประเมิน 360 องศา แบบมุ่งเน้นความสัมพันธ์ของทีมงาน ( Competencies Based Team Relationships)
การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
การนำระบบการประเมินแบบ 360 องศามาใช้ในการประเมินผลงาน
คำถามเริ่มต้น สำสำหรับการออกแบบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ความเป็นผู้นำ – ความเป็นสมาชิก ในการออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การมอบหมาย ในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน
กระบวนการออกแบบระบบการประเมิน : ขั้นที่ 2 : ตัดสินใจเรื่องกระบวนการเพื่อใช้เป็นแนวทางการออกแบบ
กระบวนการออกแบบระบบการประเมิน : ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม
ขั้นตอนการประเมินการปฏิบัติงาน
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการประเมิน
ข้อจำกัดในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
วิธีใหม่ในการประเมินการปฏิบัติงาน
ปัญหาในการประเมินการปฏิบัติงาน
ข้อมูลแสดงเหตุผลของการประเมินที่สูงหรือต่ำเกินไปอย่างจงใจ
ปัจจัยที่ควรจะทำการประเมิน