Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพค้นหา :
   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 4
  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : Human Resource Development
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : Human Resource Development | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ออนไลน์ ที่ SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : Human Resource Development, บทความ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : Human Resource Development, ตัวอย่าง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : Human Resource Development
ตำแหน่งงานและการปรับเปลี่ยนงาน
หลักการฝึกอบรม
หลักการฝึกอบรม
การพัฒนาคนและองค์การ (ตอนที่ 3)
การพัฒนาคนและองค์การ (ตอนที่ 2)
การพัฒนาคนและองค์การ (ตอนที่ 1)
การประเมินผลงานฝึกอบรม : ข้อสนับสนุนการประเมินโครงการฝึกอบรม
การประเมินผลงานฝึกอบรม : การประเมินระหว่างการฝึกอบรม
มารู้จัก คำว่า “Career” กันเถอะ!
สายความก้าวหน้าที่ดีควรมีลักษณะต่อไปนี้
การประเมินผลงานฝึกอบรม : สรุปภาพรวมพื้นฐาน
การประเมินผลงานฝึกอบรม : การประเมินหลังการฝึกอบรม
การบริหารจัดการสายอาชีพของพนักงานต่างวัย
สาเหตุความล้มเหลวในการจัดการงานอาชีพ
การประเมินผลงานฝึกอบรม : ข้อควรพิจารณาในการกำหนดวิธีการประเมินโครงการฝึกอบรม
การประเมินผลงานฝึกอบรม : วิธีการในการประเมินโครงการฝึกอบรม
การประเมินผลงานฝึกอบรม : หลักทั่วไป
การวิเคราะห์บุคคล (Person Analysis)
การออกแบบและจัดวางสภาพแวดล้อมสำหรับการเรียนรู้
การประเมินภาวะของผู้รับการอบรมก่อนการฝึกอบรม


สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ติดต่อ ฝ่ายขาย (สายด่วน)

ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

Follow us