สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะพื้นที่โฆษณา
ค้นหาตำแหน่งงาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
พื้นที่โฆษณา


ค้นหางาน (English)
โหลดเอกสารกฎหมาย
Contact Us


สยามเอชอาร์เอ็ม
หมายเลขผู้เสียภาษี:


หมายเลข 10 หลัก 2780973697

หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 14
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page


Banner Exchange
SiamHRM.com : Jobs Online

สมัครงาน หางาน ออนไลน์

หางาน ฝากประวัติ คลิก!!


ติดแล้วเมล์บอกด้วยนะค่ะ

สถิติอันดับ 1
หมวดธุรกิจ หางาน/สมัครงาน

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:


Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสาร ข้อมูล ที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

หนังสือภายใน หนังสือติดต่อราชการ

หนังสือภายใน หนังสือติดต่อราชการ | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ หนังสือติดต่อราชการ , หนังสือภายใน , ตัวอย่าง ข้อมูลเกี่ยวกับ หนังสือติดต่อราชการ , หนังสือภายใน, บทความ ข้อมูลเกี่ยวกับ หนังสือติดต่อราชการ , หนังสือภายใน

          หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนาก เป็นหนังสือติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรมหรือจังหวัดเดียวกันใช้กระดาษบันทึกข้อความ และให้จัดทำตามแบบตามระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 รายละเอียดที่จะ  ต้องพิมพ์มีดังนี้
     1. ส่วนราชการ ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือพร้อมเบอร์โทรศัพท์ (ถ้ามี)
     2. ที่ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่อง
     3. วันที่ พิมพ์เลขที่ ชื่อเต็มของเดือน เลข พ.ศ. ที่ออกหนังสือ
     4. เรื่อง ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้นในกรณีที่เป็นหนังสือต่อเนื่องโดยปกติให้ลงเรื่องของหนังสือเดิม
     5. คำขึ้นต้น ให้ใช้คำขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือ
        (ให้ใช้ตามระเบียบงานสารบรรณที่กำหนดไว้ใน ภาคผนวก   2 เช่นเดียว กับหนังสือภายนอก
     6. ข้อความ ลงข้อความสาระสำคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย
     7. ชื่อและตำแหน่ง ปฏิบัติตามหนังสือภายนอกโดยอนุโลม
 
 


ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 24/04/2008 14:19:50
จำนวนผู้ชม 9116
ครั้ง
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกัน