ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:


Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ English ชื่อตำแหน่ง (สำคัญ) ในองค์กร สำหรับการเตรียมตัว สมัครงาน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ English ชื่อตำแหน่ง (สำคัญ) ในองค์กร สำหรับการเตรียมตัว สมัครงาน | บทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษ English ชื่อตำแหน่ง , ตัวอย่าง ข้อมูลเกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษ English ชื่อตำแหน่ง, บทความ ข้อมูลเกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษ English ชื่อตำแหน่ง

    คำศัพท์ภาษาอังกฤษ English ชื่อตำแหน่งในองค์กร

 Chairman  ประธาน
 Vice Chairman  รองประธาน
 President ประธานกรรมการ (ตำแหน่งนี้ต้องมาทำงานประจำด้วย)
 Vice President  รองประธานกรรมการ
 Senior Advisor  ที่ปรึกาอาวุโส
 Managing Director  กรรมการผู้จัดการ
 Senior Executive Managing Director  ประธานกรรมการผู้บริหารระดับสูง
 Board of Directors  คณะกรรมการผู้บริหาร (ที่เขาเรียกกันสั้น ๆว่า Board)
 Directors  กรรมการ
 General Manager  ผู้จัการทั่วไป
 Branch Manager  ผู้จัการสาขา
 Head of Department/Division Chief หัวหน้าแผนก
 The Management Team  คณะบริหาร
 Personal Manager  ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
 Finance Manager  ผู้จัดการฝ่านการเงิน
 Sales Manager  ผู้จัดการฝ่านขาย
 Plant Manager  ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
 Account Manager  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
 Purchasing Manager  ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
 Manufacturing Manager  ผู้จัดการฝ่ายผลิต
 Production Control Manager  ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต
 Quality Control Manager  ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
 Assurance Manager  ผู้จัดการฝ่ายประกันภัย
 Technical Manager  ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค
 Credit and Legal Manager  ผู้จัดการฝ่ายให้สินเชื่อและกฏหมาย
 Research and Development Manager  ผจัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
 Executive Secretary  เลขาผู้บริหาร
 Chief Executive Officer ( C.E.O.)  หัวหน้าฝ่ายบริหารผู้มีอำนาจเต็ม
ลงวันที่ 24/07/2007 16:38:11
จำนวนผู้ชม 22043
ครั้ง
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกัน

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ติดต่อ ฝ่ายขาย (สายด่วน)

ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

Follow us